CO2 Prestatieladder

Boot & Dart is actief bezig met haar CO2-reductie. Aan de hand van de CO2 Prestatieladder heeft Boot & Dart inzicht verkregen in haar CO2-uitstoot. In de emissie inventarisatie is de vertaling gemaakt naar onze emissie CO2-footprint.

Vanuit de emissie inventarisatie heeft Boot & Dart een aantal doelstellingen geformuleerd. Aan de hand van deze doelstellingen wil Boot & Dart actief haar CO2-footprint reduceren. Deze doelstellingen zijn opgenomen in het energiemanagement actieplan. Tevens is een en ander te vinden in ons portfolio op Certificaathouders(skao.nl)

Onderstaand de Rapportage Emissie Inventaris

Boot & Dart is met een aantal andere organisaties betrokken bij diverse keteninitiatieven om CO2 te reduceren.

De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. Meer hierover is te vinden op www.skao.nl

De CO2-prestatieladder is voor Boot & Dart het aangewezen instrument om de emissie inventarisatie ofwel CO2-footprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen. Dit wordt middels het  certificaat onderstreept.

Via onze in- en externe communicatie (onder andere via onze website) willen wij iedereen periodiek op de hoogte brengen van onze vorderingen met betrekking tot het reduceren van onze CO2-uitstoot. U kunt contact met ons opnemen als u verdere vragen hebt met betrekking tot de CO2 Prestatieladder.