Sortiment

De producten die Boot & Dart Boomkwekerijen bv kweekt en verhandelt, zijn in een aantal hoofdgroepen te verdelen. Deze planten zijn op basis van de naam en/of eigenschappen te vinden in ons digitaal zoeksysteem.

Heesters
Planten in deze groep worden zowel in de vollegrond als in pot gekweekt. Geschikt voor gebruik in plantvakken, als bodembedekker, onderbeplanting of als blikvanger op a-locaties.

Solitaire heesters en coniferen
Steeds meer gemeenten vragen om solitairs vanwege de uitstekende, arbeidsextensieve combinatie van bodembedekkers met solitairs als accenten in het stedelijk en landschappelijk groen. Door de toepassing van de grote solitairs wordt de schaarse beschikbare ruimte direct zichtbaar verfraaid en wordt groen verkregen dat minder gevoelig is voor vandalisme. Boot & Dart speelt hierop in met een breed aanbod solitairheesters van hoge kwaliteit. Ruim gekweekt, meerdere malen verplant, met een prachtige vertakking van onder af en met een perfecte kluit. Een snelle hergroei is het resultaat.

Laan- en straatbomen
Boot & Dart biedt een groot sortiment tot vier maal verplante laanbomen in zware maten (30-35 cm), leverbaar uit de volle grond, met of zonder draadkluit. Een andere mogelijkheid bieden bomen die een jaar van tevoren in ruime containers zijn opgeplant. Dit zorgt voor een betere hergroei en maakt seizoensverlenging mogelijk.

Bos- en haagplantsoen
Dit plantsoen is bij uitstek geschikt voor grootschalige toepassing in stedelijk en landschappelijk groen. Deze planten zijn gewoonlijk uit zaad of van winterstek gekweekt en worden in de vollegrond gekweekt.

Rozen
De koningin der bloemen is ook in het stedelijk groen uiterst populair. De kleurrijke planten bloeien over een zeer lange periode. Moderne heesterrozen blinken uit in gezondheid en bloeirijkheid.

Vaste planten
Het gebruik van vaste planten in het openbaar groen wordt steeds populairder. Met de introductie van het Fleur robuste-pakket wordt voorzien in een serie sterke en bloeirijke vaste planten.

Klim- en leiplanten, coniferen en vruchtgoed
Klim- en leiplanten, coniferen en vruchtgoed worden wat minder frequent in het stedelijk groen toegepast, maar Boot & Dart levert een breed sortiment voor iedere gewenste toepassing.