MVO

MVO is in Nederland een herkenbaar begrip geworden. In het MVO-platform Nederland vindt Boot & Dart een netwerk waar ze op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen veel kan leren. MVO sluit nauw aan bij datgene wat omschreven staat in ISO 26.000. Het gaat hierbij om "Planet, People en Profit".

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen vertaalt ook Boot & Dart een klein stukje van de maatschappelijke problemen op het gebied van planet, people en profit in oplossingen en producten waarmee tevens de continuïteit van het bedrijf wordt geborgd. MVO is daarmee een kans voor de samenleving maar ook voor Boot & Dart. In het kader van MVO heeft Boot & Dart haar CO2-emissie in kaart gebracht en heeft hier reductie doelstellingen aangekoppeld. Aan de hand van de CO2 Prestatieladder geeft Boot & Dart handen en voeten aan haar CO2-reductie.

Voor Boot & Dart heel concreet nieuwe teeltsystemen en nieuwe producten (o.a. heesters, rozen en bomen). Voor meer informatie kunt u naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en MVO-platform Nederland.

Geplaatst in .