MPS Florimark

MPS-Florimark Trade is evenals MPS-Florimark Production een certificaat voor TOP-ondernemers. Ook dit certificaat is opgebouwd uit een aantal elementen. U bent MPS-Florimark Trade gecertificeerd wanneer u in het bezit bent van de volgende certificaten:

  • Florimark TraceCert: certificaat voor traceerbaarheid. Kan tevens gebruikt worden om te voldoen aan de eisen van het consumentenlabel Fair Flowers Fair Plants;
  • Florimark GTP: kwaliteitsmanagementsysteem met aanvullende eisen voor traceerbaarheid en milieu- en sociale eisen;
  • ISO 9001:2008: certificaat op het gebied van kwaliteitszorg en ketenkwaliteit.

De voordelen voor u als onze klant zijn dat wij:

  • voldoen aan de markteisen voor traceerbaarheid, kwaliteitszorg en ketenkwaliteit;
  • inspelen op de eisen “Duurzaam Inkopen Overheden”;
  • aansluiten  op MPS-Florimark Production en op  MPS met duurzaamheidscertificaat;
  • de bedrijfsprocessen aanscherpen levert bedrijfsmatige kwaliteitsverbetering op.