Het Groene Handboek

De catalogus is ‘Het Groene Handboek’ voor stedelijk en landschappelijk groen en geeft een goed overzicht van het sortiment. In dit overzicht worden de kenmerken van de planten genoemd. De catalogus is te bestellen voor € 38,95 per stuk. Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@bootendart.nl.