Symphoricarpos HANCOCK PEARL®

• relatief laagblijvende Symphoricarpos met een zeer dichte en bossige groeiwijze tot circa 70 cm
• zeer goed vertakkend, waardoor een gesloten, bodembedekkend plantvak ontstaat, zodat onkruiden minder kans hebben zich te ontwikkelen
• jonge scheuten opvallend bruinpurper, zomerblad gezond donkergroen
• bloemen klein, niet erg opvallend, maar zeer goed door bijen bevlogen
• vruchten vrij klein, maar rijkelijk aanwezig, lichtpurper
• uitstekende bodembedekker voor middelgrote en grote plantvakken en op taluds